لیر ترکیه پس از مداخله تقریباً 8 درصد کاهش یافت - آکادمی یزدانی

وبلاگ

تلفن تماس: 09127996009
ساعت پشتیبانی از 9 صبح تا 5 عصر