سهام آسیایی افزایش یافت، در برابر سقوط اوراق قرضه مقاومت می کند که توسط نظرات هاوکیش پاول ایجاد شده است - آکادمی یزدانی

وبلاگ

تلفن تماس: 09127996009
ساعت پشتیبانی از 9 صبح تا 5 عصر