رئیس بانک مرکزی برزیل تأیید کرد که آزمایش CBDC در سال 2022 راه اندازی خواهد شد - آکادمی یزدانی

وبلاگ

تلفن تماس: 09127996009
ساعت پشتیبانی از 9 صبح تا 5 عصر