با انتقال زیرگراف ها به شبکه اصلی غیرمتمرکز  ، GRT 39 درصد افزایش یافت - آکادمی یزدانی

وبلاگ

تلفن تماس: 09127996009
ساعت پشتیبانی از 9 صبح تا 5 عصر