بایدن اقدام مشترکی را برای کاهش وابستگی اروپا به نفت و گاز روسیه انجام خواهد داد - آکادمی یزدانی

وبلاگ

تلفن تماس: 09127996009
ساعت پشتیبانی از 9 صبح تا 5 عصر